معرفی مدیریت

علی‌اکبر رمضانی

سمت: رئیس اداره تربیت‌بدنی

تلفن: داخلی ۲۸۱

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آبان ۱۴۰۲

علی‌اکبر رمضانی