معرفی پرسنل

خانم خانی

سمت: کارشناس تربیت‌بدنی خواهران

تلفن: داخلی ۲۸۷

آخرین بروزرسانی: ۱۹ آذر ۱۴۰۲

خانم خانی

ابراهیم شجاعی

سمت: کارشناس تربیت‌بدنی برادران

تلفن: داخلی ۲۸۷

آخرین بروزرسانی: ۱۹ آذر ۱۴۰۲

ابراهیم شجاعی